Τουλάχιστον δύο έως τρία ακόμα χρόνια θα απαιτηθούν έως ότου η αγορά ακινήτων εξέλθει της βαθιάς κρίσης στην οποία έχει εισέλθει τα τελευταία χρόνια, υπό το βάρος της υπερπροσφοράς και της έλλειψης ζήτησης. Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από τις απαντήσεις των επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι συμμετείχαν στη 19η Οικονομική Συγκυρία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επιμέλεια του τέως καθηγητή του τμήματος Στατιστικής, κ. Επαμεινώνδα Πανά, η οποία καλύπτει την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2013 και επιχειρεί ταυτόχρονα να αποτυπώσει τις προσδοκίες για το προσεχές εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014.

Παρά τις κατά καιρούς εκτιμήσεις για ανάκαμψη της αγοράς από το 2015 και μετά, προς το παρόν η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη. Με βάση τη 19η έρευνα συγκυρίας, καταγράφεται νέα μείωση του δείκτη εμπιστοσύνης της κτηματαγοράς από 30,37 σε 29,6 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι το 50 είναι η βάση που δείχνει ότι υπάρχει αισιοδοξία για την κτηματαγορά.

Βάσει των απαντήσεων, προκύπτει ότι 87% των ειδικών θεωρούν πως η κρίση θα διαρκέσει από ένα έως τρία χρόνια, δηλαδή έως το 2018, ενώ το 50% τοποθετεί τη διάρκεια της κρίσης μεταξύ δύο και τριών ετών. Βασικός λόγος γι’ αυτό είναι το απόθεμα των απούλητων κατοικιών που παραμένουν μεταξύ 200.000 και 270.000 πανελλαδικά, μέγεθος που είναι αδύνατον να απορροφηθεί όσο απουσιάζουν οι αγοραστές. Επιπλέον επιβαρυντικοί παράγοντες για την αγορά κατοικίας είναι η υψηλή ανεργία, η απουσία χρηματοδότησης από τις τράπεζες, η μεγάλη φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων και η υπογεννητικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 95,8% των ειδικών εκτιμά ότι η αγορά χαρακτηρίζεται από συνθήκες υπερπροσφοράς. Αναφορικά με τις τιμές, το 88,4% των ειδικών της κτηματαγοράς θεωρεί ότι οι τιμές πώλησης των κατοικιών έχουν μειωθεί σε σχέση με έξι μήνες πριν. Ωστόσο, το 83% θεωρεί ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν εκ νέου κατά τους επόμενους έξι μήνες. Μάλιστα, το 16% αναμένει απότομη μείωση, έναντι 67% που αναμένει σχετική μείωση. Πάντως, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το αντίστοιχο ποσοστό εκείνων που ανέμεναν σχετική μείωση στην προηγούμενη έρευνα συγκυρίας είχε διαμορφωθεί σε 71,2%.

Οσον αφορά τη ζήτηση, μόλις το 10,1% των ειδικών εκτιμά ότι αυτή θα είναι μεγαλύτερη κατά τους επόμενους έξι μήνες, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις (28,9%) δεν προβλέπει διαφοροποίηση του επιπέδου της ζήτησης. Αντιθέτως, το 61% αναμένει χαμηλότερη ζήτηση το επόμενο εξάμηνο (το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης έρευνας ήταν 51%).

Στο ίδιο μήκος κύματος διαμορφώνονται και οι εκτιμήσεις για την πορεία των αγοραπωλησιών. Συγκεκριμένα, πάνω από έξι στους δέκα ειδικούς (61,6%) θεωρούν ότι οι πωλήσεις κατοικιών είναι σήμερα χαμηλότερες σε σχέση με ό,τι ίσχυε πριν από έξι μήνες. Αντίστοιχα, το 28,4% εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα είναι όσες και σήμερα, ενώ μόλις το 10% αναμένει αύξηση του επιπέδου των αγοραπωλησιών. Οπως λοιπόν όλα δείχνουν, δύσκολα θα διαφοροποιηθεί η σημερινή αρνητική εικόνα της κτηματαγοράς το προσεχές εξάμηνο.