Maisonette Halkidiki
125,000 €
78 sqm 2
Apartment Halkidiki
135,000 €
90 sqm 2
Apartment Halkidiki
New Price 136,000 €
65 sqm 1
Maisonette Halkidiki
New Price 175,000 €
130 sqm 2
Apartment Halkidiki
New Price 84,000 €
46 sqm 1
Maisonette Halkidiki
330,000 €
140 sqm 2
Investment Opportunity
330,000 €
270 sqm 6
Maisonette Halkidiki
298,000 €
117 sqm 2
Maisonette Halkidiki
350,000 €
185 sqm 3