Επιχείρησεις - Επαγγελματικοί χώροι
600,000 €
250 sqm 8
Επιχείρησεις - Επαγγελματικοί χώροι
290,000 €
279 sqm 13
Επιχείρησεις - Επαγγελματικοί χώροι
180,000 €
165 sqm 16 6
Επιχείρησεις - Επαγγελματικοί χώροι
540,000 €
258 sqm 4 2
Επιχείρησεις - Επαγγελματικοί χώροι
259,000 €
108 sqm 3
Επιχείρησεις - Επαγγελματικοί χώροι
280,000 €
190 sqm 6
Επιχείρησεις - Επαγγελματικοί χώροι
380,000 €
220 sqm 6
Επιχείρησεις - Επαγγελματικοί χώροι
260,000 €
162 sqm 3
Επιχείρησεις - Επαγγελματικοί χώροι
400,000 €
360 sqm